Archidiecezja Łódzka
pope2you.net – watykański portal dla młodzieży
10:14 | 20.05.2009 | Wyświetleń: 514
pope2you.net – watykański portal dla młodzieży

Stolica Apostolska testuje nowe sposoby upowszechniania magisterium Benedykta XVI. 21 maja zostanie otwarty specjalny watykański portal dla młodzieży www.pope2you.net.

Celem nowego portalu jest popularyzacja nauczania obecnego papieża w pokoleniu nowych technologii. „Myślę, że jest to z naszej strony pierwsza poważna próba portalu, który jest skierowany do młodych i stara się nawiązać z nimi treściwy, a przy tym życzliwy dialog – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Claudio Maria Celli.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu zauważył, że jest to niejako odpowiedź na hasło tegorocznego orędzia Ojca Świętego na światowy dzień mediów, które brzmi: nowe technologie, nowe relacje. – Papież zachęca nas do krzewienia kultury dialogu, szacunku i przyjaźni. Przez ten portal chcemy być blisko pokolenia cyfrowego, jak Benedykt XVI nazywa dzisiejszą młodzież – podkreślił hierarcha.

Portal ma charakter eksperymentalny. 21 maja pod adresem www.pope2you.net będzie można znaleźć prezentację papieskiego Orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w pięciu językach. Przyszłość tej inicjatywy zależy od jej powodzenia wśród młodych odbiorców.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.