Archidiecezja Łódzka
Pielgrzymka do Parzna
19:16 | 10.05.2009 | Wyświetleń: 361
Pielgrzymka do Parzna

Wierni z terenu całej archidiecezji łódzkiej przyjechali wczoraj z pielgrzymką do Parzna. Przy grobie sługi Bożej Wandy Malczewskiej modlili się o jej beatyfikację. W tym roku w pielgrzymce uczestniczyli przede wszystkim członkowie bractw i zespołów parafialnych, które czczą Matkę Najświętszą, upowszechniając Jej kult.

Po Mszy świętej, odprawionej w miejscowym kościele, wierni przeszli do krypty Wandy Malczewskiej.

Wanda Justyna Nepomucena Malczewska urodziła się 15 maja 1822 r. w Radomiu. Mając 10 lat straciła Matkę i przez 14 lat mieszkała z ojcem i macochą. Później ciotka Konstancja Siemieńska zabrała ją do swego majątku w Klimontowie. Wanda starała się już wtedy służyć biednym ludziom mieszkającym na wsi – przede wszystkim przez szerzenie oświaty. Mieszkańców wsi uczyła czytać, przekazywała im książki i przygotowywała najzdolniejszych do nauki w gimnazjum.
W 1881 r., po śmierci najbliższych, Wanda przeniosła się do klasztoru sióstr dominikanek pod Przyrowem. Tam szyła paramenty liturgiczne i pomagała chorym. Po 11 latach trafiła do Parzna, gdzie – mimo zaawansowanego wieku – wróciła do aktywności społecznej – przede wszystkim pomagając dzieci i młodzieży. Zmarła w opini świętości 25 września 1896 r. 26 września 1923 r. jej zwłoki zostały przeniesione z cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem w Parznie.
Starania o wyniesienie Wandy Malczewskiej na ołtarze rozpoczęły się jeszcze przed II wojną światową. Proces został wznowiony w 1951 r., bo w trakcie okupacji zaginęły akta z jego pierwszego etapu. „Ważnym wymogiem prawnym do przeprowadzenia kanonizacji jest stwierdzenie, że za wstawiennictwem kandydata na ołtarze miało miejsce jakieś cudowne zdarzenie, najczęściej uzdrowienie. Jak do tej pory do naszej Kurii nie napłynęła żadna wiarygodna wiadomość w tej sprawie” – wyjaśnia wicepostulator, bp Ireneusz Pękalski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.