Archidiecezja Łódzka
Niemcy: pielgrzymka Benedykta XVI – osobistą drogą krzyżową niemieckiego papieża
09:56 | 17.05.2009 | Wyświetleń: 439
Niemcy: pielgrzymka Benedykta XVI – osobistą drogą krzyżową niemieckiego papieża

Pielgrzymka Benedykta XVI nie była wyprawą krzyżową, ale przeciwnie – osobistą drogą krzyżową dla niemieckiego papieża, pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Podsumowując jego ośmiodniową wizytę w Ziemi Świętej, dziennik zwraca uwagę na towarzyszące jej bardzo różne oczekiwania, w zależności od warunków politycznych.

W minionych dniach wydawało się, jakby muzułmanie, Izraelczycy, Palestyńczycy, a także Niemcy, przygotowali dla Benedykta XVI w Jordanii, Izraelu i na Terytoriach Palestyńskich, wraz z Betlejem, scenariusz zawierający piękne oczekiwania z jednej strony i surowe wskazówki z drugiej. Zdaniem korespondenta „FAZ”, zwłaszcza rodacy biskupa Rzymu mieli mu za złe, że „niemiecki papież jako głowa miliardowej wspólnoty na świecie miał swój własny scenariusz, sam przygotował sobie przemówienia albo – też z własnej woli – milczał, pogrążając się w modlitwie”.

Według pisma, Benedykt XVI doprowadził do tej wizyty, bo chciał odwiedzić święte miejsca wiary chrześcijańskiej i „odświeżyć” je w świadomości ludzi wierzących. Uczynił to, choć „było wiele „małych i wielkich powodów, by tę podróż przesunąć w czasie”. Papież pragnął przyczynić się do złagodzenia konfliktów religijnych i politycznych na Bliskim Wschodzie – właśnie tam, gdzie „z wiary Abrahama w jednego Boga wyrosły trzy wielkie religie świata żydów, chrześcijan i muzułmanów”. Bo – jak twierdzi niemiecka gazeta – „papież zawsze bardziej ufa słowu i rozumowi niż obrazom i spektaklom”.

Za jedno z największych wydarzeń tej pielgrzymki dziennik uważa papieską wizytę w Sali Pamięci Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Było to wydarzenie historyczne, gdyż „Benedykt zadziwił już świat, gdy w Auschwitz [w 2006] odniósł się do okrucieństw spowodowanych przez hitlerowskie Niemcy i przypomniał ludziom o ofiarach. Teraz, w kilkadziesiąt lat po zbrodni dokonanej przez Niemców, niemiecki papież wstawia się do Boga za zamordowanymi” – stwierdza komentator gazety. Za dobry znak uznaje również fakt, „że Państwo Izrael i Żydzi pozwolili Niemcowi przemówić, w imieniu Kościoła, w miejscu najbardziej bolesnym i milczeć słowami ich Biblii”.

Innym ważnym wydarzeniem jest to, że już dawno nikt o równie wielkim autorytecie nie powiedział Palestyńczykom: „Dość już przemocy i terroryzmu”. Benedykt XVI przypomniał im, że przy całym współczuciu dla nich, przy całym zrozumieniu dla ich słusznego celu, jakim jest niepodległe państwo palestyńskie w bezpiecznych granicach, uznanych przez społeczność międzynarodową, musi ustać spirala przemocy i nienawiści.

„Prawie 30 przemówień, homilii i kazań, wygłoszonych przez Benedykta XVI w czasie tej podróży, budziło siłę, zanim jeszcze przebrzmiały ich słowa” – podkreśla niemiecki dziennik. Dodaje, że był to owoc mozolnej pracy, zasiany przez 82-letniego człowieka w ciągu ośmiu dni.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.