Archidiecezja Łódzka
Nazaret: 40 tys. wiernych na papieskiej Mszy św.
10:25 | 14.05.2009 | Wyświetleń: 399
Nazaret: 40 tys. wiernych na papieskiej Mszy św.

Ok. 40 tys. wiernych uczestniczy w Mszy św. pod przewodnictwem Benedykta XVI w Nazarecie. Uroczysta eucharystia odbywa się pod Górą Przepaści. Papieża powita melchicki arcybiskup Galilei, Elias Chacour.

Rzesze wiernych witały papieża skandując: „Viva Papa!”, „Benedetto, benvenuto!”. Przy wtórze śpiewów i muzyki Benedykt XVI w „papamobile” przejechał pomiędzy sektorami.

Na Mszę przybyli nie tylko izraelscy katolicy, m.in. obrządku melchickiego, których w Ziemi Świętej żyje obecnie ok. 80 tys. oraz katolicy języka hebrajskiego. Są pielgrzymi z Włoch, Francji, Niemiec i duża grupa z Polski, wśród nich członkowie Drogi Neokatechumenalnej. Powiewają flagi, watykańskie, włoskie, izraelskie, palestyńskie, libańskie i polskie.

Izraelskie służby bezpieczeństwa wprowadziły nadzwyczajne środki bezpieczeństwa m.in. z powodu zapowiadanych demonstracji z okazji obchodzonego dzisiaj przez Palestyńczyków święta Nagby – tak Palestyńczycy nazywają „katastrofę”, czyli exodus ludności palestyńskiej po izraelskiej wojnie niepodległościowej w 1948 r. Zaopatrzone w chipy karty wstępu na Mszę św. miały poczwórne zabezpieczenie i były skrupulatnie sprawdzane przez ochronę.

W pobliżu ołtarza, przy którym papież Benedykt XVI odprawia Mszę św., posadzono wcześniej stare drzewo oliwne jako symbol pokoju. Drzewo liczy ok. 500- 1500 lat. Zasadzenie starego drzewa oliwnego było jednym z elementów rekonstrukcji terenu na Górze Przepaści na obrzeżach Nazaretu. W tym miejscu ma powstać w przyszłości krajobrazowy Las Pojednania. Teren został zaprojektowany przez Żydowski Fundusz Narodowy – „Keren Kayemeth Leisrael”. Przez las wokół Góry Przepaści będą prowadziły „ścieżki refleksji i zadumy” oznakowane szyldami w językach angielskim, hebrajskim i arabskim, KKL wytyczy też trasy rowerowe przez las.

Benedykt XVI poświęci także kamień węgielny „parku pamięci Jana Pawła II”. Park na Górze Błogosławieństw powstanie dzięki pomocy państwa Izrael i Żydowskiego Funduszu Narodowego. Opiekę nad terenem, położonym w sąsiedztwie domu pielgrzymów „Domus Galilaeae” w Korazym, powierzono Drodze Neokatechumenalnej. W 2000 r. papież Jan Paweł II odprawił tam Mszę św. z udziałem młodzieży z 72 krajów. Park jest wyrazem „szacunku dla Jana Pawła II i jego szczególnej miłości do narodu żydowskiego”.

Ponadto papież poświęci kamienie węgielne pod budowę centrum rodzin oraz Uniwersytetu Proroka Eliasza (Mar Elias University), pierwszej chrześcijańsko-arabskiej uczelni wyższej w Izraelu.

Po Mszy św. papież uda się do klasztoru franciszkanów przy bazylice Zwiastowania, gdzie zje obiad z zakonnikami i odpocznie.

Po południu Ojciec Święty spotka się z premierem Izraela, po czym uda się do audytorium bazyliki na spotkanie międzyreligijne, z udziałem 300-400 osób. Zwiedzi także pozostałości Domu Maryi i odprawi nieszpory z duchowieństwem Galilei.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.