Archidiecezja Łódzka
Nasz Dziennik: papieska pielgrzymka do Ziemi Świętej
10:51 | 12.05.2009 | Wyświetleń: 394
Nasz Dziennik: papieska pielgrzymka do Ziemi Świętej

Benedykt XVI rozpoczął wczoraj wizytę w Izraelu. Jak podaje Nasz Dziennik, na Papieża na lotnisku w Tel Awiwie oczekiwali prezydent Izraela Szimon Peres oraz premier Benjamin Netanjahu, a także przedstawiciele izraelskich władz, Kościołów chrześcijańskich, przywódców muzułmańskich oraz głównych rabinów Izraela.

Po oficjalnej ceremonii powitania Ojciec Święty zajął miejsce w przygotowanym na płycie lotniska wojskowym helikopterze, którym odleciał na górę Skopus wznoszącą się obok Góry Oliwnej, gdzie przygotowane było specjalne lądowisko. Tam oczekiwała na Papieża niewielka liczba wiernych, którzy na jego przybycie zareagowali spontaniczną owacją. Odpowiadając na nią, po oficjalnej ceremonii Ojciec Święty podszedł na chwilę do grupy wiernych, by uścisnąć im dłonie. Benedykt XVI udał się następnie do położonej na zboczu Góry Oliwnej siedziby delegatury apostolskiej, gdzie będzie mieszkał podczas całego pobytu w Izraelu.

Jak czytamy w Naszym Dzienniku, Benedykt XVI rozpoczął wizytę w Izraelu błaganiem o pokój. Papież zaapelował do wszystkich osób mających wpływ na poprawę sytuacji w tym regionie, aby Izraelczycy i Palestyńczycy mogli żyć w pokoju w swoich ojczyznach, w bezpiecznych i uznanych przez społeczność międzynarodową granicach.

Ojciec Święty nawiązał również do historii narodu żydowskiego. „Jest czymś słusznym i właściwym, że podczas mego pobytu w Izraelu będę miał okazję uczcić pamięć sześciu milionów żydowskich ofiar Szoah i modlić się, aby nigdy więcej ludzkość już nie doświadczała zbrodni w podobnych rozmiarach” – mówił Benedykt XVI. Zwrócił przy tym uwagę, że antysemityzm znów pojawia się w wielu częściach świata, co jest całkowicie nie do zaakceptowania.

Podobnie jak kilka dni wcześniej w Jordanii, już w przemówieniu powitalnym Benedykt XVI poruszył kwestię wolności religijnej. Wskazując na szczególną cześć dla Jerozolimy, łączącą trzy wielkie religie monoteistyczne, wyraził nadzieję, że wszyscy pielgrzymi pragnący przybyć do znajdujących się tu świętych miejsc „będą mieli do nich wolny i nieograniczony dostęp, aby uczestniczyć w obrzędach religijnych oraz wspierać materialne utrzymanie miejsc kultu w świętych przybytkach”.

Późnym popołudniem Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Izraela i odwiedził Instytut Yad Vashem, a wieczorem wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami innych religii – informuje gazeta.

Dziś Benedykt XVI m.in. przewodniczyć będzie Mszy św. w Dolinie Jozafata.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.