Archidiecezja Łódzka
MARSZ WDZIĘCZNOŚCI ZA DAR ŻYCIA
22:03 | 19.05.2009 | Wyświetleń: 665
MARSZ WDZIĘCZNOŚCI ZA DAR ŻYCIA

W nawiązaniu do hasła bieżącego roku duszpasterskiego „Otoczmy troską życie” Archidiecezjalne Duszpasterstwo Akademickie zaprasza rodziny z dziećmi, młodzież, seniorów i osoby niepełnosprawne, a także wszystkie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia
do udziału w Marszu wdzięczności za dar życia, który odbędzie się w Łodzi, w sobotę, 30 maja br.
Marsz ruszy o godz. 14.00 spod pomnika Jana Pawła II przy łódzkiej katedrze i przejdzie ulicą Piotrkowską pod pomnik św. Faustyny Kowalskiej. O godz. 15.00 odmówiona zostanie Koronka do miłosierdzia Bożego, a następnie w kościele św. Faustyny rozpocznie się Msza święta dziękczynna za dar życia pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Władysława Ziółka, metropolity łódzkiego.
W trakcie spotkania zbierane będą pieniądze na utworzenie dwóch nowych Okien Życia w regionie łódzkim.

ks. Paweł Dziedziczak
Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.