Archidiecezja Łódzka
Ks. Lombardi: papież nie musi się tłumaczyć ze swego pochodzenia
11:20 | 13.05.2009 | Wyświetleń: 400
Ks. Lombardi: papież nie musi się tłumaczyć ze swego pochodzenia

Papież nie musi się stale tłumaczyć ze swego pochodzenia - powiedział ks. Federico Lombardi. Dzisiaj w południe w centrum prasowym w Jerozolimie odbyła się konferencja z udziałem rzecznika Watykanu na temat dotychczasowego przebiegu pielgrzymki Benedykta XVI do Izraela.

„Benedykt XVI i towarzyszące mu osoby są pod wrażeniem gorącego i przyjacielskiego przyjęcia ze strony prezydenta Izraela Shimona Peresa. Papież jest szczęśliwy, że mógł zrealizować zaproszenie” – zaznaczył watykański rzecznik.

Przypomniał, że papież już na lotnisku wspomniał 6 mln ofiar nazizmu narodu żydowskiego i potępił wszelkie formy antysemityzmu. Ks. Lombardi przypomniał, że papież wielokrotnie odnosił się do kwestii swego niemieckiego pochodzenia i czasów młodości m.in. w przemówieniach w Kolonii i Auschwitz. Wyjaśnił, że Joseph Ratzinger nigdy nie należał do Hitlerjugend, która była organizacją, do której wstępowało się dobrowolnie, ale został siłą wcielony do pomocniczych oddziałów obrony przeciwlotniczej.

W odniesieniu do zarzutów, że papież podczas przemówienia w Instytucie Yad Vashem nie przepraszał za Zagładę, lecz mówił o znaczeniu miejsca, w którym przemawiał i wynikającego z tego zadania, rzecznik zwrócił uwagę, że papież chciał wskazać na obowiązek troski o pamięć o ludziach i faktach z tamtych czasów. Rzecznik Watykanu zaznaczył, że papież wielokrotnie dawał wyraz temu, że pochodząc z Niemiec może przyczyniać się do pojednania z narodem izraelskim.

Ks. Lombardi nawiązał do wczorajszego incydentu z wystąpieniem szejka Taisir Tamimi i zaznaczył, że nie była ona przewidziana w programie. „Myśleliśmy, że chce pozdrowić papieża” – powiedział. Jego zdaniem, wystąpienie szejka Tamimiego „kładzie się cieniem na dialog międzyreliginy”.

Mówiąc o wizycie w meczecie ks. Lombardii zwrócił uwagę, że Benedykt XVI jak tego wymaga obyczaj zdjął buty. „Wraz z wielkim muftim przechadzali się po świątyni. Duchowni opowiedzieli papieżowi historię i znaczenie tego miejsca dla muzułmanów” – relacjonował rzecznik Watykanu.

Ks. Lombardi zaznaczył, że spotkanie prywatne i oficjalne w Wielkim Rabinacie przebiegało w bardzo przyjacielskiej i serdecznej atmosferze.

Jeszcze raz podkreślił, że głównym celem papieskiej wizyty jest promocja pokoju dla Izraela, Autonomii Palestyńskiej i całej Ziemi Świętej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.