Archidiecezja Łódzka
Ks. Lombardi: bilans podróży do Jordanii „ze wszech miar pomyślny”
09:53 | 11.05.2009 | Wyświetleń: 353
Ks. Lombardi: bilans podróży do Jordanii „ze wszech miar pomyślny”

Bilans pierwszego, jordańskiego etapu pielgrzymki Benedykta XVI do Ziemi Świętej jest ze wszech miar pomyślny - uważa dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego włoski jezuita podkreślił, że „papież mógł odbyć wszystkie spotkania, jakie przewidywał program, z wielką pogodą, gorąco witany, bardzo przyjaźnie, tak przez władze państwowe, rodzinę królewską, jak i przez świat muzułmański”.

„Jego zdaniem dobrze się stało, że podróż zaczęła się w Jordanii, która „w tym momencie na tle Bliskiego Wschodu krajem zasadniczo spokojnym”, a więc etap ten przyczynił się „do szczególnie pozytywnego rozpoczęcia tej podróży pokoju” – podkreślił dyrektor watykańskiego Biura Prasowego.

Najbardziej symbolicznym momentem tego etapu była wizyta na górze Nebo, „skąd papież patrzył ma dolinę Jordanu, ku Ziemi Obiecanej”, a także „ku następnym etapom podróży”. Na drugim miejscu ks. Lombardi wymienił wizytę w meczecie im. króla Husajna, która była „znakiem postępu w pozytywnych relacjach między chrześcijanami i muzułmanami, jaki nastąpił w tych latach”. Zgodził się z opinią, że nieporozumienia, do jakich doszło po Ratyzbonie, można uznać za rozdział zamknięty.

Mówiąc o miejscowym Kościele ks. Lombardi stwierdził, że jest on żywy i mógł pokazać to papieżowi w momentach wspólnej modlitwy, ale również w ośrodku Regina Pacis i na Uniwersytecie w Madabie, którego budowa będzie miała wielkie znaczenie nie tylko dla Jordanii, ale dla całego Bliskiego Wschodu.

Zapytany o oczekiwania, jakie wiąże z następnymi etapami podróży – w Izraelu i na terenach Autonomii Palestyńskiej – rzecznik watykański przypomniał, że wielokrotnie przed wyjazdem z Rzymu Benedykt XVI wyrażał pragnienie, aby była ona „prawdziwie orędziem pokoju, pojednania i zachętą dla wspólnot chrześcijańskich, znajdujących się w trudnościach, aby przesłanie nadziei, przesłanie ufności, przesłanie miłości mogło skutecznie przyczynić się do poprawy sytuacji w tym regionie”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.