Archidiecezja Łódzka
Kraków: VI Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
10:52 | 22.05.2009 | Wyświetleń: 484
Kraków: VI Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Pod hasłem „Dziękujmy za życie” 21 maja odbyła się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach VI Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych. W łagiewnickiej bazylice modliło się kilkuset chorych i niepełnosprawnych przybyłych z różnych zakątków Polski, głównie z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Uroczystej Eucharystii w bazylice Bożego Miłosierdzia przewodniczył kustosz sanktuarium bp Jan Zając. W homilii podkreślał wartość życia osób cierpiących. „To prawda, że wy, chorzy i niepełnosprawni, nosicie w sobie dar życia z pewnym stygmatem, znakiem cierpiącego Chrystusa. Ale jakże nie dziękować Panu Bogu za każdą daną chwilę?” – mówił.

Biskup podkreślił, że chorzy i niepełnosprawni swoją postawą uczą zdrowych, jak można radować się życiem, pomimo cierpień i bólu. „Za to wasze świadectwo trzeba nam dzisiaj wyśpiewywać radosne Alleluja. Włączamy się więc dzisiaj w uwielbianie Boga za dar życia, tego doczesnego i tego nadprzyrodzonego” – dodał kaznodzieja. Podkreślił, że chorzy i niepełnosprawni zostali specjalnie obdarowani przez Pana. „Bądźcie świadkami Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego” – zaapelował do zgromadzonych w świątyni.

Po Eucharystii niepełnosprawni, ich duszpasterze i opiekunowie zwiedzili sanktuarium w Łagiewnikach. Pielgrzymka zakończyła się koronką do Bożego Miłosierdzia.

Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbywa się tradycyjnie w czwarty czwartek maja. Pierwsza pielgrzymka odbyła się 27 maja 2003 r. z okazji Roku Osób Niepełnosprawnych. Jej organizatorem co roku jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.