Archidiecezja Łódzka
Jasna Góra: 12. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego
09:56 | 11.05.2009 | Wyświetleń: 356
Jasna Góra: 12. Pielgrzymka Represjonowanych Stanu Wojennego

Na Jasną Górę przybyły w niedzielę osoby represjonowane w czasie stanu wojennego i ich rodziny. Spotkanie, w którym uczestniczyło około 300 osób, zorganizował częstochowski oddział Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

Według Anny Rakocz, przewodniczącej Stowarzyszenia wiedza o najnowszej historii Polski jest coraz chętniej pogłębiana przez Polaków. „Cieszy to, że obecnie coraz więcej szkół zaprasza nas na spotkania z młodzieżą. Oni chętnie słuchają, gdyż mają dzięki temu możliwość poznania historii od zupełnie innej strony” – powiedziała KAI.

W spotkaniu osób represjonowanych uczestniczył także prezydent Częstochowy, Tadeusz Wrona, który odniósł się m. in. do zamieszania wokół obchodów rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. „To jest bardzo złe, że sprawy polityczne odsyłają na dalszy plan ten niezwykły wysiłek i wielki wkład w zmianę systemu politycznego w Europie. Powinniśmy chlubić się tym, że doprowadziła do tych zmian i powinniśmy mówić w tej sprawie jednym głosem”.

Stan wojenny wprowadzony został uchwałą Rady Państwa podjętą na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego 13 grudnia 1981r. Zniesiono go 22 lipca 1983r. W ciągu 8 miesięcy zostało internowanych ok. 10 tys. osób. Byli to głównie przywódcy NSZZ „Solidarność”, doradcy związku i związani z nim intelektualiści oraz działacze opozycji.

Kolejne tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, a także popieranie podziemnej działalności NSZZ „Solidarność”, czy też za samą przynależność do związku.

Obecnie w Polsce działa 11 Stowarzyszeń Osób Represjonowanych w Stanie w Wojennym. Najliczniejsze ośrodki znajdują się w Częstochowie, Katowicach, Wrocławiu, Radomiu i Siedlcach. Wszystkie podlegają Ogólnopolskiej Federacji, która powstała po obradach Okrągłego Stołu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.