Archidiecezja Łódzka
FPS w Łodzi
15:15 | 21.05.2009 | Wyświetleń: 547

Grupa Full Power Spirit daje w Łodzi 21-22 maja cztery koncerty w ramach spotkań profilaktyki uzależnień. Hiphopowcy - Miru, Dzyrooo i Picia pokazują młodzieży i dorosłym propozycję życia z Bogiem, w oparciu o Dekalog. Seria spotkań odbywa się w Wyższej Szkole Pedagogicznej w ramach XVI. Łódzkich Dni Rodziny.

„Na te spotkania przychodzą różni ludzie, z różnym nastawieniem. Jedni wiedzą, co ich czeka, inni przychodzą, bo muszą, a jeszcze inni są z przypadku. A z założenia wszyscy powinni wyjść obdarzeni pewną informacją” – mówi Mirek „Miru” Mirukirczuk, jeden z liderów grupy. „Każdy przecież chce być szczęśliwy. I zastanawiamy się nad tym, jakie warunki trzeba spełnić, żeby to osiągnąć. Oczywiście w półtorej godziny trzeba z ludźmi rozmawiać maksymalnie syntetycznie” – dodaje Miru. A jaka jest proponowana przez FPS droga do szczęścia? „Sednem jest Ewangelia. My mogliśmy się nią kiedyś zachwycić, ktoś nam ją pokazał. I szukając szczęścia, ciągle wokół niej krążymy” – podkreśla hip-hopowiec.
Spotkania odbywają się w salach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. „Absolutnie zgadzam się z tym przekazem. W życiu musimy mieć zasady i te zasady odnajduję w Ewangelii” – mówi jedna ze studentek. „W porządku spotkanie. Dobre słowo i dobra muza. Całość daje do myślenia” – dodaje licealista obecny na koncercie.
„Chcemy do młodzieży dotrzeć w nieco inny niż zwykle sposób. Nie przez suchy wykład, ale przez muzykę, która jest przez młodych ludzi akceptowana, czyli hip-hop” – wyjaśnia Jarosław Stępień z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.
Seria spotkań z Full Power Spirit odbywa się w ramach XVI. Łódzkich Dni Rodziny. Organizuje je Centrum Służby Rodzinie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.