Archidiecezja Łódzka
Finał konkursu papieskiego
21:37 | 17.05.2009 | Wyświetleń: 409
Finał konkursu papieskiego

Pięciu uczniów weźmie udział 18 maja w wojewódzkim finale konkursu "Papież o Młodych, Młodzi o Papieżu". Jego zwycięzca pojedzie w nagrodę na pielgrzymkę do Rzymu. Organizatorem trwającej od kilku miesięcy rywalizacji jest Instytut Tertio Millennio.

Konkurs rozgrywany był w całej Polsce – wzięło w nim udział prawie 6 tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W regionie łódzkim w jego szranki stanęło 300 osób. „Swoje boje toczą od czterech miesięcy. Musieli zmierzyć się z dwoma testami dotyczącymi biografii i nauczania Jana Pawła II, które wypełnili w internecie” – opisuje Marek Oko, przewodniczący łódzkiej komisji Konkursu Papieskiego. 20 najlepszych uczestników wstępnej części napisało esej na jeden z trzech tematów: wpływ mediów na kształtowanie postaw i wartości, Jana Pawła II wizja jedności w wielokulturowej Europie oraz znaczenie papieskiej „wyobraźni miłosierdzia”. Uczniowie bazowali w swoich pracach na tekstach homilii, encyklik i orędzi Jana Pawła II.
„Nadesłane eseje prezentowały wysoki poziom. Najchętniej wybieranym tematem były źródła jedności w wielokulturowej Europie. Jednak najwyżej oceniliśmy eseje poświęcone wpływowi mediów na kształtowanie postaw i wartości młodzieży. Najlepsi autorzy dokonali interpretacji nauczania Jana Pawła II na temat roli nowych mediów, internetu, telewizji we współczesnym społeczeństwie” – podkreśla Oko. Komisja wybrała pięć najlepszych prac.
Finaliści przystąpią 18 maja do obrony swoich esejów przed komisją, w której skład wejdą: prof. Edward Ponczek, wykładowca Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, ks. Jan Dziedziczak, duszpasterz akademicki i Łukasz Głowacki, dyrektor oddziału łódzkiego Radia Vox FM. Rywalizacja odbędzie się w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” w Łodzi. Tuż po finałowej rozgrywce, o godz. 12.30 w tym samym miejscu nastąpi uroczyste wręczenie nagród, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy II etapu konkursu. „Nagrodzone zostaną szkoły z najliczniejszą reprezentacją w etapie internetowym, a także katecheci, których uczniowie zdobyli w tym etapie największą liczbę punktów” – wyjaśnia Oko. Zwycięzca etapu wojewódzkiego w nagrodę pojedzie na pielgrzymkę do Rzymu.
Organizatorem V edycji Konkursu Papieskiego jest Instytut Tertio Millennio (www.tertio.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.