Archidiecezja Łódzka
Dwa nowe „Okna życia”
10:27 | 21.05.2009 | Wyświetleń: 566
Dwa nowe „Okna życia”

Dwa nowe "Okna Życia" powstaną na terenie archidiecezji łódzkiej. Jedno w Piotrkowie Trybunalskim, drugie - w Łodzi. Pieniądze na ich utworzenie zbierane będą 30 maja podczas "Białego Marszu Wdzięczności za Dar Życia". Darczyńcy, którzy chcieliby wesprzeć tę inicjatywę, mogą się kontaktować drogą mailową: michal@zycie.lodz.pl.

W Piotrkowie Trybunalskim oknem zajmować się będą siostry salezjanki, a zostanie utworzone w budynku parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Armii Krajowej 9. W Łodzi „Okno życia” powstanie u sióstr urszulanek przy ul. Obywatelskiej 60.
Inicjatywa utworzenia tych punktów zrodziła się w środowisku katolików świeckich, którzy organizują 30 maja „Biały Marsz Wdzięczności za Dar Życia”.
W trakcie marszu zbierane będą pieniądze na uruchomienie obydwóch okien, które później będą administrowane przez łódzką Caritas. Więcej informacji na temat inicjatywy można znaleźć na stronie www.zycie.lodz.pl. Darczyńcy, którzy chcieliby wesprzeć tę inicjatywę, mogą się kontaktować drogą mailową: michal@zycie.lodz.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.