Archidiecezja Łódzka
Dominikanie organizują dwudniowe kursy dla narzeczonych
17:49 | 19.05.2009 | Wyświetleń: 786
Dominikanie organizują dwudniowe kursy dla narzeczonych

Łódzcy dominikanie uruchamiają dwudniowe kursy dla narzeczonych. Zajęcia przygotowujące do sakramentu małżeństwa prowadzić będzie w ich trakcie ksiądz i para małżeńska. W pierwszej edycji kursu, 19 czerwca, może wziąć udział około 20 par.

„Treść, jaką podajemy w trakcie kursów jest identyczna z przedstawianą podczas standardowych kursów. Różnica polega na tym, że młodzi poświęcają na nauki dwa pełne dni, a nie kilka dwugodzinnych wyjść” – mówi o. Karol Karbownik, organizator kursu. Według niego taka forma pozwala na udział tych młodych ludzi, którzy intensywnie pracują i mają dużo obowiązków związanych z codziennym życiem. „Łatwiej jest im wygospodarować dwa wolne dni na przygotowanie do małżeństwa, niż dwie godziny, ale przez kilka kolejnych tygodni. Szczególnie, jeśli chcą uczestniczyć w kursie wspólnie” – dodaje o. Karbownik.
Kurs prowadzony jest przez księdza (w tym wypadku o. Karbownik) i parę małżeńską. „Małżeństwo przedstawia tematy związane z praktyką życia małżeńskiego, zaś ksiądz mówi o aspektach teologicznych” – wyjaśnia dominikanin.
O. Karbownik prowadził przez kilka lat identyczne kursy w Krakowie. „Zapisy zaczynały się o północy i już po kilku godzinach lista była pełna. W Łodzi też będziemy prowadzić zapisy poprzez internet. Daje to możliwość przesłania do chętnych dokładnego programu kursu. Dopiero po zapoznaniu się z nim para podejmuje ostateczną decyzję. Dzięki temu nikt z uczestników nie będzie zaskoczony ani formą ani treścią spotkań” – wyjaśnia organizator kursu.
Jak podkreśla o. Karbownik, krótka forma kursu, podobnie jak tradycyjna, ma swoje wady i zalety. „Zaletą jest ułatwienie wielu parom solidnego przygotowania do małżeństwa. Wadą – zmniejszenie czasu potrzebnego na percepcję pewnych treści” – ocenia dominikanin. Istnieje również niebezpieczeństwo, że z krótszej formy chcą skorzystać osoby, którym zależy wyłącznie na załatwieniu sobie „papierka”. „Tak oczywiście bywa, ale przecież podobne postawy zdarzają się i podczas standardowych kursów. Zresztą niejednokrotnie zdarzało się, że ludzie nastawieni do zajęć bardzo chłodno, po pewnym czasie przekonywali się do nich i uczestniczyli aktywnie. Są też osoby, które formalności przedślubne mają już załatwione, a kurs traktują jako dobrą formę rekolekcji przed zawarciem sakramentu” – przyznaje o. Karbownik.

Łódzki kurs prowadzony będzie 19 i 20 czerwca w klasztorze dominikańskim przy ul. Zielonej 13 w Łodzi. Zapisy prowadzone są drogą internetową. Chętni mogą się zgłaszać mailowo: narzeczeni.lodz@dominikanie.pl.

Weekendowe kursy dla narzeczonych prowadzone są przez krakowskich dominikanów już od początku lat 70. XX wieku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.