Archidiecezja Łódzka
Debatują o samotnych matkach
12:00 | 16.05.2009 | Wyświetleń: 536

Kilkudziesięciu naukowców, pedagogów i pracowników socjalnych dyskutuje 16 maja w Łodzi o samotnym macierzyństwie. Konferencja "Samotna matka nie jest samotna" odbywa się w ramach XV. Łódzkich Dni Rodziny.

Celem konferencji jest próba zdiagnozowania sytuacji samotnych matek. „Chcemy zastanowić się nad tym, czy istnieje efektywna pomoc dla samotnych matek. Kolejną kwestią jest odpowiedź na pytanie – czy samotne macierzyństwo jest jakimś szczególnym dramatem czy też nie. Na pewno jest to duży problem, ale już nie tragedia, która wymagałaby od przyszłej samotnej matki podejmowania dramatycznych decyzji, np. o dokonaniu aborcji” – mówi Tomasz Bilicki z Centrum Służby Rodzinie, jeden z organizatorów konferencji. „Zastanawiamy się nad tym, jak wygląda samotne macierzyństwo. Jak władze publiczne i społeczeństwo mogą pomagać samotnym matkom, jednak bez zachęcania do takiej formy macierzyństwa. Niektóre rozwiązania socjalne uprzywilejowujące samotne macierzyństwo prowadzą bowiem do dyskryminacji pełnych rodzin” – uważa Bilicki.
Dr Barbara Olszewska z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi wskazuje trzy najważniejsze problemy samotnego macierzyństwa – izolacja od środowiska, brak komunikacji z ojcem dziecka, izolowanie ojca od dziecka. „Samotne matki żyją w dużej izolacji i bez pomocy środowiska. A ono mogłoby uaktywnić się w inicjowaniu rozwiązań podstawowych problemów wychowawczych związanych z dziećmi” – mówi Olszewska. „Nie pomaga też w tym partner, były mąż, a nade wszystko ojciec dziecka, bo między rodzicami nie ma konstruktywnej komunikacji. Matka czasami nie ma w sobie tyle siły i woli, żeby rozmawiać z partnerem o problemach, które ją bolą” – dodaje Olszewska.
Dodatkowo samotne matki często izolują ojców od problemów wychowawczych. „Nie zawsze ta izolacja występuje z woli ojca, zdarza się, że nie mają oni szansy na pomoc, bo nie pozwala na to matka. Dlaczego tak się dzieje? Bo matki są obolałe, chcą się odciąć od toksycznego związku. Ale nie powinny tego robić – z uwagi na dziecko” – podkreśla naukowiec z WSP. Według niej sposobem na zaradzenie temu problemowi jest mediacja rodzinna. „W sposób spokojny, bez eskalacji konfliktu może doprowadzić do rozwiązania trudności. Czasem ktoś neutralny potrafi nawiązać kontakt, co nie udaje się skłóconym rodzicom” – zauważa Olszewska.
Uczestnicy spotkania zastanawiają się też nad macierzyństwem niepełnosprawnych kobiet (Tomasz Wojakowski z fundacji „Otwórz oczy”), edukacją okołoporodową samotnych matek (Maria Welento-Tyszko z Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią) czy osłabianiu ojcostwa (Antoni Szymański, przewodniczący senackiej Komisji Rodziny). Przewidziany jest też czas na dyskusję dotyczącą pomocy dla samotnych matek i prezentacja dobrych praktyk wdrażanych w życie w Domu Matki i Dziecka w Opolu (Beata Balicka-Błagitka z Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia w Opolu).
Konferencja „Samotna matka nie jest samotna” odbywa się w ramach XVI Łódzkich Dni Rodziny. W jej trakcie bp Adam Lepa wręczył odznaczenia dla zasłużonych w służbie rodzinie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.