Archidiecezja Łódzka
Biały marsz wdzięczności za dar życia
17:10 | 15.05.2009 | Wyświetleń: 475

Marsz wdzięczności za dar życia przejdzie w sobotę, 30 maja ulicami Łodzi. Jego uczestnicy chcą promować życie jako podstawową wartość dla każdego człowieka. Marsz przejdzie spod pomnika Jana Pawła II przy katedrze pod pomnik św. Faustyny Kowalskiej. W trakcie spotkania zbierane będą pieniądze na utworzenie dwóch nowych Okien Życia w regionie łódzkim.

„Chcemy wyjść z pozytywnym przesłaniem do ludzi – nie przeciwko komuś, ale pokazując naszą wdzięczność za życie” – wyjaśnia jeden z organizatorów, Dominik Cybulski. „Nie będzie żadnych transparentów, nikt w czasie drogi nie będzie wznosił okrzyków – cały dystans przejdziemy w milczeniu” – dodaje Szymon Malinowski. Na czele marszu niesiony będzie jedynie transparent z napisem: „Wdzięczni za dar życia”. „Chcemy pokazać, jak wielu jest ludzi, którzy są wdzięczni za dar życia. Zapraszamy wszystkich – rodziny z dziećmi, osoby młode i dojrzałe, sprawne i niepełnosprawne” – podkreśla w rozmowie z KAI Michał Owczarski. „Prosimy o uczestnictwo w Marszu w białych strojach. Mają one symbolizować naszą jedność oraz przejrzystość przekazu, czyli promocji cywilizacji życia” – dodaje Malinowski.

„W trakcie marszu będziemy zbierać pieniądze na utworzenie w regionie łódzkim dwóch nowych Okien Życia, czyli miejsc, w których matka może zostawić swoje dziecko, którego nie jest w stanie sama wychować” – mówi Emilia Lichnerowicz. Okna powstaną w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim.

Marsz ruszy 30 maja o godz. 14.00 spod pomnika Jana Pawła II przy łódzkiej katedrze (plac Jana Pawła II) i przejdzie ulicą Piotrkowską pod pomnik św. Faustyny Kowalskiej. Pod pomnikiem zaprezentowane zostaną nowe inicjatywy adresowane do różnych grup wiekowych, m.in. do emerytów, maturzystów czy rodziców dzieci niepełnosprawnych. O godz. 15.00 uczestnicy odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym wysłuchają rozmowy z abpem Władysławem Ziółkiem. Ok. godz. 15.30 w pobliskim kościele św. Faustyny metropolita łódzki odprawi Mszę świętą dziękczynną za dar życia.

Marsz organizują katolicy świeccy, pochodzący z różnych łódzkich grup, środowisk i stowarzyszeń. Założyli oni witrynę internetową www.zycie.lodz.pl, której celem jest praktyczne wyrażanie wdzięczności za dar życia oraz wspieranie osób, które tej wdzięczności nie odczuwają. „Na stronie tworzymy bazę danych o inicjatywach Kościoła, których celem jest wspieranie ludzi w różnych – także trudnych – sytuacjach życiowych. Chcemy pokazać, gdzie mogą się udać np. młodzi ludzie odczuwający samotność, rodzice obawiający się, że ich dzieci wpadły w sidła nałogów czy dziewczyny przymuszane do seksu” – wylicza Cybulski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.