Archidiecezja Łódzka
Beskidy: V Pielgrzymka Przewodników Górskich na Groniu Jana Pawła II
10:27 | 18.05.2009 | Wyświetleń: 524
Beskidy: V Pielgrzymka Przewodników Górskich na Groniu Jana Pawła II

Ponad tysiąc osób uczestniczyło w niedzielę w V Pielgrzymce Przewodników Górskich na Groniu Jana Pawła II u podnóża Leskowca w Beskidzie Małym. Kulminacyjnym momentem wydarzenia była Msza Św. w intencji rychłego wyniesienia na ołtarze papieża-Polaka, którą odprawił duszpasterz przewodników turystycznych w archidiecezji katowickiej ks. Piotr Wenzel.

W uroczystej pielgrzymce wzięli udział przewodnicy ze Śląska i Małopolski oraz innych zakątków Polski. Po nabożeństwie uczestnicy liturgii ofiarowali wolne datki na tablicę upamiętniającą postać zmarłego 1 marca br. ks. prałata Jerzego Pawlika, byłego delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. emigrantów polskich, zapalonego turysty, przewodnika PTTK, członka Koła Przewodników w Bytomiu, częstego gościa na Groniu Jana Pawła II. Tablica ma powstać w jednym z warszawskim kościołów.

Groń Jana Pawła II w Beskidzie Małym to jedyny szczyt górski w Polsce noszący imię polskiego papieża. Wzniesienie liczy 890 metrów n.p.m. Znajduje się tu kaplica wzniesiona w 1995 r. z inicjatywy działacza PTTK Stefana Jakubowskiego z Andrychowa, oraz stalowy krzyż z 1991 r., poświęcony „ludziom gór”.

W kaplicy stoi fotel, na którym Jan Paweł II siedział podczas wizyty w Skoczowie w 1995 r., a także podarowane przez niego różańce. Nieopodal znajduje się Droga Krzyżowa z rzeźbionymi stacjami, kilka mniejszych kapliczek, dzwonnica i pomnik Jana Pawła II. W kaplicy cyklicznie odprawiane są Msze św.

Poprzednia nazwa Gronia Jana Pawła II to Jaworzyna. Zmiany nazwy góry na obecną dokonano rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w styczniu 2004 r. Papież w latach swego dzieciństwa i młodości wielokrotnie przychodził na ten szczyt, bywał tu również jako biskup. Ostatni raz wszedł na Leskowiec i Jaworzynę jako kardynał w 1970 r., po Mszy św. odprawionej w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji 25-lecia kapłaństwa.

Górskie sanktuarium w Beskidzie Małym ma symboliczne wymiary: 13 m na 5 m, nawiązujące do daty zamachu na życie papieża 13 maja 1981 r. We wrześniu 1995 r. kaplicę poświęcił biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.