Archidiecezja Łódzka
Benedykt XVI rozpoczął wizytę w Autonomii Palestyńskiej
11:16 | 13.05.2009 | Wyświetleń: 375
Benedykt XVI rozpoczął wizytę w Autonomii Palestyńskiej

Benedykt XVI rozpoczął wizytę w Autonomii Palestyńskiej. Papież w przemówieniu powitalnym zapewnił o swej solidarności z narodem palestyńskim oraz nieustannej modlitwie w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Ceremonia powitania przez przywódcę Autonomii Palestyńskiej Mahmouda Abbasa odbyła się na placu przed Pałacem Prezydenckim w Betlejem.

„Witamy Waszą Świątobliwość w imieniu wszystkich Palestyńczyków w Betlejem, mieście narodzin Jezusa głosiciela miłości i pokoju, ale też w mieście, który nawiedził prorok Mahomet w sercu Palestyny” – powiedział Abbas w przemówieniu powitalnym.

Wyraził uznanie uznanie i wdzięczność Stolicy Apostolskiej z jej stanowisko w sprawie palestyńskiego państwa, za współczucie cierpieniom narodu, który ich doświadcza od 61 lat. „Pozdrawiam w imieniu narodu, który do dzisiaj szuka sprawiedliwości” – zaznaczył i dodał: „W tej Ziemi Świętej są nadal ludzie, którzy zamiast mostów budują mury i zmuszają palestyńskich chrześcijan i muzułmanów do emigracji”. Podkreślił, że w ten sposób palestyńskie społeczeństwo nie rozwija się i umiera. Zwrócił także uwagę, że muzułmanie nie mają dostępu do swoich miejsc świętych a Arabowie są poddawani wszelkim formom opresji.

W przemówieniu Abbas opowiedział się za koegzystencją dwóch państw Izraela i Autonomii Palestyńskiej ze stolicą w Jerozolimie. Zaznaczył, że droga Palestyńczyków do pokoju jest „jasna i wspierana przez wspólnotę międzynarodową”. „Nasza wiara w pokój jest mocna i trwała mimo prześladowań ze strony izraelskiej czego dowodem jest ostatnia interwencja w Gazie” – powiedział Abbas.

„Witamy Cię jako tego, który podziela nasze nadzieje ale i bóle oraz cierpienia” – powiedział prezydent Autonomii Palestyńskiej.

Papież w przemówieniu zapewnił o swej solidarności z narodem palestyńskim oraz nieustannej modlitwie w intencji pokoju w Ziemi Świętej . Ojciec Święty upomniał się o zapewnienie Palestyńczykom praw człowieka. Wezwał obydwa narody: izraelski i palestyński do zaniechania przemocy, a wspólnotę międzynarodową do pomocy w odbudowie infrastruktury.

„Wiem, jak wiele wycierpieliście i nadal cierpicie w wyniku wstrząsów, jakie dotykają tę ziemię od dziesięcioleci” – wspomniał papież i zapewnił o swej solidarności z wszystkimi rodzinami, które stały się bezdomne. „Dzisiejszego popołudnia odwiedzę obóz uchodźców Aida, aby wyrazić solidarność z narodem, który tak wiele utracił. Tych spośród was, którzy opłakują stratę członków rodziny i najbliższych, zwłaszcza podczas ostatniego konfliktu w Strefie Gazy, zapewniam o głębokim współczuciu i częstej pamięci w modlitwie” – mówił papież. Benedykt XVI zapewnił o swej modlitwie o sprawiedliwy i trwały pokój, na Terytoriach Palestyńskich i w całym tym regionie.Benedykt XVI zaapelował do stron konfliktu, aby odłożyły na bok wszelkie krzywdy i podziały utrzymujące się jeszcze na drodze do pojednania i wyjścia z wielkodusznością i zrozumieniem ku swym bliźnim, bez jakiejkolwiek dyskryminacji. „Sprawiedliwe i pokojowe współistnienie między narodami Bliskiego Wschodu można osiągnąć jedynie w duchu współpracy i wzajemnego poszanowania, w którym prawa i godność wszystkich są uznane i wspierane” – podkreślił Benedykt XVI.

Papież wyraził nadzieję na „większą swobodę ruchu, zwłaszcza gdy chodzi o kontakty między członkami rodzin i o dostęp do miejsc świętych”. „Palestyńczycy, podobnie jak każdy inny naród, mają przyrodzone prawo do zawierania małżeństw, do rozwijania rodzin oraz dostępu do pracy, oświaty i opieki zdrowotnej” – powiedział Benedykt XVI.

Zaapelował do młodych ludzi żyjących na Terytoriach Palestyńskich: „Nie dopuśćcie do tego, aby śmierć i zniszczenia, których byliście świadkami, rodziły w waszych sercach gorycz lub poczucie krzywdy”. Przestrzegł przed uciekaniem się do czynów przemocy lub terroryzmu.

„Panie Prezydencie, drodzy przyjaciele zgromadzeni tu, w Betlejem, przywołuję na cały naród palestyński błogosławieństwo i opiekę naszego Niebieskiego Ojca i modlę się gorąco, aby w tym miejscu mogła się wypełnić pieśń aniołów: pokój na ziemi ludziom dobrej woli” – powiedział na zakończenie Benedykt XVI

Po przybyciu Benedykta XVI na plac przed Pałacem Prezydenckim w Betelejem palestyńska gwardia honorowa odegrała hymny Watykanu i Autonomii Palestyńskiej. Prezydent Mahmoud Abbas przedstawili papieżowi członków palestyńskiego rządu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.