Archidiecezja Łódzka
Benedykt XVI nawiedził Grotę Narodzenia w Betlejem
10:20 | 14.05.2009 | Wyświetleń: 356
Benedykt XVI nawiedził Grotę Narodzenia w Betlejem

W czasie wizyty w Betlejem Benedykt XVI nawiedził Grotę Narodzenia, miejsce upamiętniające narodziny Jezusa. Znajduje się ona w należącej do Greckiego Kościoła Prawosławnego Bazylice Narodzenia Pańskiego.

W Grocie papież uklęknął przed miejscem narodzenia Chrystusa i przez kilka minut zatopił się w modlitwie. Ojcu Świętemi towarzyszyli m. in. generał zakonu franciszkańskiego o. José Rodríguez Carballo, kustosz Kustodii Ziemi Świętej, ojciec Pierbattista Pizaballa oraz gwardian betlejemskiego klasztoru o. Jerzy Kraj.

Udając się do Groty Narodzenia Benedykt XVI zatrzymał się w kościele św. Katarzyny. Na cześć papieża, który ma imię z chrztu Joseph, na północnej ścianie kościoła św. Katarzyny przylegającego do Bazyliki Narodzenia Pańskiego poświęcono ikonę św. Józefa namalowaną przez włoskiego zakonnika. Przedstawia ona świętego trzymającego na lewym ręku Dzieciątko Jezus, a w prawym zwój tory.

Pamiątką obecności Benedykta XVI w tym miejscu jest także pobłogosławiona przez niego osobiście płaskorzeźba z brązu przedstawiająca dzieło genealogiczne Jessego zwieńczone postacią Chrystusa Króla. Znajduje się ono na południowej ścianie kościoła św. Katarzyny. Dzieło ufundowała franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej, a jej autorem jest zanany polski rzeźbiarz Czesław Dźwigaj z Krakowa.

W Bazylice Narodzenia, wzniesionej przez cesarza Konstantyna i jego matkę św. Helenę nad grotą, w której miał narodzić się Chrystus znajdują się trzy charakterystyczne miejsca. Jest to przede wszystkim ołtarz nad miejscem narodzenia Pana Jezusa. To miejsce jest oznaczone czternastoramienną srebrną gwiazdą, na której umieszczony jest napis po łacinie: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est” i data 1717 r., rok wzniesienia ołtarza i gwiazdy. O parę kroków od miejsca narodzenia znajduje się żłóbek, miejsce, w którym został złożony Jezus. Papież ukląkł przed żłóbkiem i modlił się przy nim przez dłuższą chwilę.

Zagłębienie w skale, miejsce żłóbka, była to prawdopodobnie grota wykorzystywana przez biedne rodziny pasterskie do przetrzymywania trzody, ale także mogła służyć jako pomieszczenia mieszkalne.

Naprzeciw żłóbka umieszczono ołtarz Trzech Króli, przy którym franciszkanie i przybywający tu pielgrzymi odprawiają Mszę św. Przy tym ołtarzu sprawował Eucharystię 6 stycznia 1964 r. papież Paweł VI.

22 marca 2000 roku w Grotę Narodzenia nawiedził Jan Paweł II.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.