Archidiecezja Łódzka
Benedykt XVI do dziennikarzy: przybyłem jako pielgrzym pokoju
09:53 | 17.05.2009 | Wyświetleń: 409
Benedykt XVI do dziennikarzy: przybyłem jako pielgrzym pokoju

Benedykt XVI podziękował dziennikarzom za to, że informowali świat o jego pielgrzymce do Ziemi Świętej. W samolocie wiozącym go z Tel Awiwu do Rzymu papież przypomniał, że udał się tam jako "pielgrzym pokoju". Zaznaczył także, iż "wszędzie, we wszystkich środowiskach, muzułmanów, chrześcijan, żydów", odnalazł "zdecydowaną wolę dialogu międzyreligijnego, spotkania, współpracy między religiami".

Drodzy przyjaciele,

Dziękuję za waszą pracę. Mogę sobie wyobrazić, jak była trudna, biorąc pod uwagę liczne problemy, liczne przejazdy, itd. Chciałbym podziękować, że podjęliście wszystkie trudy, aby informować świat o tej pielgrzymce, zapraszając w ten sposób innych do pielgrzymowania do tych miejsc świętych.

Dokonałem już krótkiego podsumowania tej podróży w przemówieniu na lotnisku, nie chciałbym wiele dodawać. Mógłbym przytoczyć wiele, dużo szczegółów: wzruszające zejście do najgłębszego miejsca ziemi nad Jordanem, które jest dla nas także symbolem zstąpienia Boga, zstąpienia Chrystusa do najgłębszych miejsc ludzkiej egzystencji; Wieczernik, w którym Pan obdarzył nas Eucharystią, gdzie dokonała się Pięćdziesiątnica, zstąpienie Ducha Świętego; Grób Pański, wiele innych wrażeń, ale wydaje mi się, że nie jest chwila po temu.

Być może są trzy wrażenia podstawowe: pierwsze to fakt, że wszędzie, we wszystkich środowiskach, muzułmanów, chrześcijan, żydów, odnalazłem zdecydowaną wolę dialogu międzyreligijnego, spotkania, współpracy między religiami. To ważne, że wszyscy to widzą, nie tylko jako działanie – powiedzmy – z motywów politycznych w danej sytuacji, ale jako owoc tego samego jądra wiary, ponieważ wiara w jedynego Boga, który stworzył nas wszystkich, Ojca wszystkich nas, wiara w tego Boga, który stworzył ludzkość jako jedną rodzinę, wiara, że Bóg jest miłością i chce, aby miłość była dominującą siłą na świecie, zakłada takie spotkanie, tę konieczność spotkania, dialogu, współpracy, jako wymóg samej wiary.

Drugi punkt: znalazłem bardzo zachęcający klimat dialogu ekumenicznego. Mieliśmy wiele spotkań ze światem prawosławnym w wielkiej serdeczności; miałem możność rozmawiać z przedstawicielem Kościoła anglikańskiego i z dwoma przedstawicielami luteran i widać, że właśnie klimat Ziemi Świętej sprzyja także ekumenizmowi.

I punkt trzeci: są ogromne trudności – wiemy o tym, widzieliśmy to i słyszeliśmy. Trudności są widoczne i nie powinniśmy ukrywać trudności: są i muszą zostać wyjaśnione. Nie jest jednak aż tak widoczne wspólne pragnienie pokoju, braterstwa, i wydaje mi się, że powinniśmy i o tym mówić, zachęcać wszystkich w woli odnajdywania rozwiązań tych niewątpliwie niełatwych trudności.

Przybyłem jako pielgrzym pokoju. Pielgrzymowanie jest zasadniczym elementem wielu religii, tak jest także w islamie, w religii żydowskiej, w chrześcijaństwie. To także wyobrażenie naszej egzystencji, która jest wędrówką naprzód, ku Bogu i tym samym ku jedności ludzkości.

Przybyłem jako pielgrzym i mam nadzieję, że wielu pójdzie w te ślady i w ten sposób zachęci do jedności narodów tej Ziemi Świętej i stanie się również zwiastunami pokoju. Dziękuję!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.