Archidiecezja Łódzka
89. rocznica urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II
12:17 | 14.05.2009 | Wyświetleń: 545
89. rocznica urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Monodram Haliny Kwiatkowskiej i wernisaż wystawy fotografii ilustrujących „Elementarz etyczny” Karola Wojtyły – to inicjatywy KUL z okazji nadchodzących urodzin przyszłego papieża, wieloletniego wykładowcy lubelskiej uczelni. 18 maja w dniu 89. rocznicy urodzin papieża-Polaka na obchody tego wydarzenia zaprasza Instytut Jana Pawła II KUL.

Monodram „Wielki Kolega Jan Paweł II” przedstawi aktorka Teatru Starego i pedagog krakowskiej PWST, a jednocześnie koleżanka Karola Wojtyły z Teatru Rapsodycznego, Halina Kwiatkowska. Można będzie obejrzeć go w auli kard. Wyszyńskiego, 18 maja, początek o godz. 17.00.

„Wielki kolega Jan Paweł II” to prezentacja sceniczna przygotowana przez Halinę Kwiatkowską. Składają się na nią wspomnienia o Karolu Wojtyle, koledze ze sceny oraz
recytacja wierszy prezentowanych przez zespół Teatru Rapsodycznego. Aktorce towarzyszyć będzie wiolonczelistka Renata Cebulska.

Następnie w kościele akademickim KUL bp Mieczysław Cisło przewodniczyć będzie Mszy św. w intencji Ojca Świętego, homilię wygłosi ks. prof. Alfred M. Wierzbicki, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL.

20 maja w Atrium Collegium Norwidianum odbędzie się wernisaż wystawy fotografii, ilustrujących „Elementarz etyczny” Karola Wojtyły. Autorem fotografii i projektu graficznego wystawy jest Henryk Kuś. Podczas wernisażu będzie można nabyć „Elementarz etyczny” oraz publikacje Instytutu Jana Pawła II.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.