Archidiecezja Łódzka
Zmarł ś.p. Ks. Kazimierz Gorszwa
14:27 | 17.04.2009 | Wyświetleń: 1149
Zmarł ś.p. Ks. Kazimierz Gorszwa

W duchu wiary i nadziei życia wiecznego zawiadamiamy, że w czwartek 16 kwietnia 2009 r. odszedł po nagrodę do Pana, w wieku 93 lat, w kapłaństwie 64 ś.+ p. Ks. Kazimierz Gorszwa.

Wcześniej proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy, rezydent parafii Piątek, kapelan Jego Świątobliwości, kanonik Archikolegiackiej Kapituły Łęczyckiej.

Msza Św. żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym p.w. Świętej Trójcy w Piątku w dniu 18 kwietnia 2009 r. (sobota), o godz. 12.00. Msza Św. pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 20 kwietnia 2009 r. (poniedziałek), o godz. 11.00 w kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy.
Ciało zmarłego Księdza Prałata Kazimierza zostanie złożone w grobie na miejscowym cmentarzu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Kanclerz Kurii Diecezjalnej Łowickiej
Ks. prał. Stanisław Plichta

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.