Archidiecezja Łódzka
Parafialne czuwania w piątki Wielkiego Postu
08:26 | 06.03.2009 | Wyświetleń: 442
Parafialne czuwania w piątki Wielkiego Postu

Wielogłosowe pieśni wielkopostne i teksty oparte na fragmentach listów św. Pawła - tak wyglądają parafialne czuwania, które w piątki Wielkiego Postu prowadzić będzie w Łodzi zespół Anawim i chór Cantores Misericordiae. Co tydzień nabożeństwo odbywa się w innej parafii.

„Celem tegorocznego czuwania jest wprowadzenie jego uczestników w głębsze przeżycie prawdy o miłości Boga, naszej grzeszności i zbawieniu, jakie darmo otrzymaliśmy w Jezusie Chrystusie” – mówi Katarzyna Zielińska, autor i reżyser nabożeństwa. W jego trakcie śpiewane będą wielogłosowe pieśni wielkopostne, zarówno te tradycyjne, jak i współczesne. Muzyce towarzyszyć będą także fragmenty listów św. Pawła. Tegoroczną inicjatywę organizuje zespół Anawim z parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi oraz chór Cantores Misericordiae prowadzony przez Annę Kamerys. Do współpracy zaproszony też został ks. Grzegorz Kopytowski, który wystąpi w roli dyrygenta.

Na razie zaplanowane są trzy nabożeństwa: 6 marca w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie (godz. 18.45), 13 marca w parafii Najświętszej Eucharystii w Łodzi (godz. 19.00) i 20 marca w parafii katedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi (godz. 19.15). „Nabożeństwo pasyjne nie zastępuje tradycyjnej Drogi Krzyżowej. Chociaż cel jest ten sam – rozważanie miłości Boga, który umiłował nas aż po Krzyż” – podkreśla Zielińska. „W wielu parafiach, oprócz parafialnych nabożeństw Drogi Krzyżowej, są odprawiane specjalne nabożeństwa dla młodzieży i innych chętnych, którzy z trudnością modlą się tradycyjnymi formułami lub szukają odnowienia swej wiary. Dla potrzeb takich ludzi został napisany nasz program i mamy nadzieję, że jego przeżycie pomoże uczestnikom głębiej i lepiej modlić się podczas tradycyjnych nabożeństw Drogi Krzyżowej” – dodaje reżyser spotkań.

Skąd pomysł na zorganizowanie cyklu? „Takie czuwania wielkopostne i adwentowe nasz zespół organizował już od dwóch lat w parafii. Uznaliśmy, że warto podzielić się nimi także z innymi” – mówi Zielińska.
Zespół Anawim powstał z inicjatywy Ruchu Światło-Życie. Przez lata zespół ewoluował, rozwijał się i zmieniał, ale zawsze pozostawał wierny szukaniu możliwości służenia ludziom w modlitwie śpiewem. – Zaczęło się od śpiewów przy tzw. grobie w Wielki Piątek, od integrujących parafian kolędowań i innych tego typu inicjatyw” – dodaje autorka koncepcji czuwania.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.