Archidiecezja Łódzka
Benedykt XVI zachęca młodych do krzewienia nadziei – orędzie na dzień młodzieży
08:32 | 06.03.2009 | Wyświetleń: 600
Benedykt XVI zachęca młodych do krzewienia nadziei – orędzie na dzień młodzieży

Benedykt XVI zachęcił młodych do krzewienia w świecie nadziei. W Watykanie opublikowano dzisiaj orędzie na XXIV Światowy Dzień Młodzieży. W tym roku będzie on obchodzony w poszczególnych diecezjach w Niedzielę Palmową, 5 kwietnia pod hasłem: „Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym”(1 Tym 4,10).

Ojciec Święty zaznacza, że nadzieja nie jest jedynie jakiś ideałem, czy uczuciem, ale to żywa osoba: Jezus Chrystus, Syn Boży. Przypomina, że w sposób szczególny młodość wiąże się z nadzieją, planowaniem całego życia i podejmowaniem określających je wyborów. Temu okresowi życia towarzyszą pytania o sens ludzkiej egzystencji, cierpienia czy poszukiwanie drogi wiodącej ku szczęściu.

Papież zachęca młodych do poszukiwania wielkiej nadziei, którą może być jedynie Bóg, bowiem konsekwencją zapomnienia o Bogu jest ludzka samotność i przemoc, brak satysfakcji, zatracenie ufności często prowadzące do rozpaczy. Zaznacza, że szereg patologii życia społecznego i przestępczość nieletnich wiąże się z kryzysem nadziei. W tym kontekście Benedykt XVI zachęca młodzież do odkrycia autentycznego oblicza Boga, który jest Miłością. Doskonałym przewodnikiem w tych poszukiwaniach jest św. Paweł – wiarygodny świadek nadziei.

Ojciec Święty przypomina, że dla Apostoła Narodów ową nadzieją jest żywa osoba Jezusa Chrystusa i Jego obietnica Królestwa Bożego. Spotkanie z nim możliwe jest już wówczas, gdy w naszym sercu pojawia się pragnienie Boga, zaś wytrwała modlitwa otwiera serce, aby Go przyjąć. „Uczyńcie w waszych sercach miejsce na modlitwę” – zachęca papież młodzież całego świata. Jednocześnie wskazuje na różne możliwości budowania więzi z Bogiem: w grupach, ruchach kościelnych, spotkania modlitewne, służące rozwojowi wiary. Szczególnie ważną drogą są sakramenty, a zwłaszcza Eucharystia, stanowiąca szczyt życia Kościoła.

Benedykt XVI zachęca też młodych do działań zgodnych z chrześcijańską nadzieją. Jest to przede wszystkim przepowiadanie i świadczenie o Chrystusie Zmartwychwstałym. „Jeśli Jezus stał się waszą nadzieją, powiedzcie o tym także innym poprzez swą radość i zaangażowanie duchowe, apostolskie i społeczne” – pisze Ojciec Święty. Jednocześnie zachęca młodych do dokonywania wyborów ukazujących ich wiarę. „Ukazujcie, że zrozumieliście zagrożenia idolatrii pieniądza, dóbr materialnych, kariery i sukcesu; nie pozwólcie, aby was wciągały owe fałszywe chimery. Nie ulegajcie logice interesu egoistycznego, lecz kultywujcie miłość bliźniego i usiłujcie dać siebie, wasze talenty oraz zdolności zawodowe na służbę dobra wspólnego i prawdy, zawsze gotowi „do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1P 3,15). Autentyczny chrześcijanin nigdy nie jest smutny, nawet jeśli musi stawić czoła próbom różnego rodzaju, gdyż obecność Jezusa jest tajemnicą jego radości i pokoju”- napisał Benedykt XVI.

Ojciec Święty wskazuje, że wzorem na drodze ku nadziei obok św. Pawła jest także Matka Boża, Matka Nadziei, uosabiająca nadzieję Izraela. „Ta, która dała światu Zbawiciela, wytrwała w nadziei u stóp Krzyża jest dla nas wzorem i umocnieniem. Maryja wstawia się za nami i prowadzi w ciemnościach naszych trudności do promiennej jutrzenki spotkania ze Zmartwychwstałym” – czytamy w papieskim przesłaniu na XXIV Światowy Dzień Młodzieży.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.