Archidiecezja Łódzka
Abp Gądecki modlił się za Polskę i Litwę w uroczystość św. Kazimierza
08:35 | 06.03.2009 | Wyświetleń: 293
Abp Gądecki modlił się za Polskę i Litwę w uroczystość św. Kazimierza

O błogosławieństwo dla Polski i Litwy modlił się w środę w Poznaniu wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki podczas uroczystości ku czci świętego Kazimierza Królewicza – patrona obu narodów.

„Z uwagi na jednoczesny patronat nad Litwą i Polską, święty Kazimierz może orędować za tymi dwoma narodami, które od czternastego już wieku połączyła podobna historia – również w tak szczególny sposób, który nazywamy Rzeczpospolitą Obojga Narodów” – mówił metropolita poznański.

O zmarłym przeszło 500 lat temu Królewiczu abp Gądecki powiedział, że „zaistniał on na firmamencie Polski i Litwy jako człowiek wybitny i wybitny święty”, a „ze względu na swoje obowiązki królewskie może być orędownikiem ludzi poświęcających się służbie publicznej”.

„Chociaż, ściśle rzecz biorąc, żaden z dzisiejszych polityków nie dźwiga w demokracji tych obowiązków, które kiedyś spoczywały na monarsze” – dodał metropolita poznański w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w kościele Ojców Karmelitów Bosych.

W świątyni tej znajduje się kaplica z kopią czczonego w Wilnie wizerunku Matki Boskiej Ostrobramskiej. Karmelici bosi założyli bowiem w XVII wieku sanktuarium w Ostrej Bramie i sprawowali nad nim opiekę ponad 200 lat – skąd wypędzeni zostali najpierw przez carat, a po drugiej wojnie światowej przez władze radzieckie.

W poznańskich uroczystościach ku czci Kazimierza Królewicza wzięli udział członkowie Polskiego Związku Kawalerów Maltańskich – spadkobiercy dawnego zakonu rycerskiego joannitów, których Święty jest jednym z ich patronów.

Zgromadzeni w świątyni modlili się „za sprawujących władzę w Polsce, na Litwie, w Europie i na całym świecie, aby szukali zawsze prawdziwego dobra swoich obywateli, a sami promieniowali doskonałością cnót, jak on – święty Królewicz z rodu Jagiellonów”.

Msza rozpoczęła obchody poznańskiego Kaziuka – jak nazywa się sięgający tradycją XVII wieku wileński jarmark na cześć świętego Kazimierza – od 16 lat świętowany także w stolicy Wielkopolski z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Jarmark Kaziukowy odbędzie się w niedzielę na Starym Rynku, a sygnałem do jego oficjalnego rozpoczęcia będzie odegranie hejnałów Wilna i Poznania z wieży Ratusza. Poznaniacy będą mogli kupić kaziukowe pierniki w kształcie serca, wielkanocne palmy krawczuńskie, ciemny wileński chleb oraz skosztować kresowych potraw i posłuchać wileńskich kapel.

Kazimierz Królewicz urodził się 3 października 1458 roku jako syn króla Polski i Litwy – Kazimierza Jagiellończyka. Był namiestnikiem ojca w Koronie, a następnie podkanclerzym na Litwie. Sprawiedliwymi rządami zyskał powszechny szacunek poddanych.

Zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie, w wieku niespełna 26 lat. Jego grób znajduje się w wileńskiej katedrze św. Stanisława. W 1602 roku papież Klemens VIII ogłosił go świętym. Św. Kazimierz jest głównym patronem Litwy i młodzieży litewskiej oraz jednym z patronów Polski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.