Archidiecezja Łódzka
Tarnów: ponad 800 ton unijnej żywności dla najbardziej potrzebujących
11:30 | 10.02.2009 | Wyświetleń: 310
Tarnów: ponad 800 ton unijnej żywności dla najbardziej potrzebujących

Tarnowska Caritas rozdała prawie 807 ton żywności unijnej w 2008 roku. Produkty w ramach programu PEAD, czyli dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, zostały przekazane nieodpłatnie w sumie 46 560 osobom najuboższym. W porównaniu z rokiem poprzednim, rozdano o 130 ton żywności więcej. Wartość darów to ok. dwa miliony złotych.

Dary zostały przekazane do 237 parafii i 26 placówek, a następnie trafiły do osób potrzebujących.

Pomoc była odbierana przez dekanaty lub parafie oraz poszczególne placówki z magazynu Caritas. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu wolontariuszy z Parafialnych Oddziałów Caritas program był realizowany sprawnie i bez większych zakłóceń. Duży wkład pracy włożyli również księża wicedziekani, dekanalni duszpasterze charytatywni.

W tym roku artykułów spożywczych ma być jeszcze więcej. Zwiększony zostanie asortyment towarów, m.in. o sok, masło i krupnik – w sumie o siedem nowych produktów. Pierwsze dostawy przewidziane są pod koniec lutego.

Od 1987 roku w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty.

Począwszy od 2004 roku, Polska jako członek Unii Europejskiej może w pełni brać udział w europejskim mechanizmie dostarczania żywności dla najuboższej ludności. Tarnowska Caritas uczestniczy w programie od 2005 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.