Archidiecezja Łódzka
Premier Brown zaprosił Benedykta XVI do odwiedzenia Wielkiej Brytanii
14:17 | 20.02.2009 | Wyświetleń: 329
Premier Brown zaprosił Benedykta XVI do odwiedzenia Wielkiej Brytanii

Premier brytyjskiego rządu Gordon Brown zaprosił Benedykta XVI. do odwiedzenia Wielkiej Brytanii. Poinformował o tym dziennikarzy sam Brown tuż po prywatnej audiencji jakiej udzielił mu dzisiaj papież w Watykanie. Dodał, że dobrą okazją do wizyty byłaby beatyfikacja kard. Johna Henry`ego Newmana. Brytyjski premier rozmawiał także z watykańskim sekretarzem stanu, kard. Tarcisio Bertone oraz sekretarzem ds. relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, abp Dominique Mambertim.

Jak poinformowano,podczas spotkania w Pałacu Apostolskim rozmawiano o kryzysie gospodarczym i obowiązku pomocy krajom rozwijającym się. Gordon Brown i Benedykt XVI zwrócili uwagę na konieczność większej współpracy Watykanu i Wielkiej Brytanii przy realizacji projektów dotyczących rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Rozmawiano również o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Obydwie strony uważają za konieczne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej w pokojowe rozwiązanie tamtejszego konfliktu. Poruszono też szereg tematów dotyczących relacji dwustronnych, interesujących szczególnie wspólnotę katolicką w Wielkiej Brytanii – informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Przypomniano, że termin beatyfikacji kard. Johna Henry Newmana, o której mówił Brown podczas spotkania z papieżem nie jest znany.

Jeśli Benedykt XVI przyjmie zaproszenie brytyjskiego premiera to będzie to pierwsza wizyta papieża od czasu pielgrzymki jego poprzednika Jana Pawła II, który odwiedził Wielką Brytanię w 1982 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.