Archidiecezja Łódzka
Kalonka: Parafialny bal w rytmach latynoskich
14:22 | 20.02.2009 | Wyświetleń: 523
Kalonka: Parafialny bal w rytmach latynoskich

Dobroczynny bal karnawałowy w rytmach latynoskich organizuje 21 lutego parafia św. Ojca Pio z podłódzkiej Kalonki. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na budowę domu parafialnego, który stanie się tymczasową kaplicą.

Bal karnawałowy jest już stałym punktem zimowego kalendarza parafii św. Ojca Pio w Kalonce. „Tegoroczny bal utrzymany będzie w konwencji bardzo szeroko rozumianego latino. Nie tylko skromne stroje karnawałowe z Rio de Janeiro, ale także stroje meksykańskie i karaibskie” – mówi ks. Paweł Stołowski, proboszcz parafii św. Ojca Pio w Kalonce. Dominować będą samby, rumby, cza-cze, reggae.

Dochód z balu (wejście kosztuje 100 złotych od osoby) przeznaczony będzie na budowę domu parafialnego. „Zbieramy na wykończenie domu parafialnego, w którym będzie tymczasowa kaplica. W trakcie balu będziemy też licytować podróżnicze książki Wojciecha Cejrowskiego, czyli człowieka, który praktycznie całe życie poświęcił tym terenom” – mówi ks. Stołowski.

Organizowane już od kilku lat przez parafię w Kalonce bale dobroczynne cieszą się doskonałą opinią – przyznaje Jerzy Marcinkiewicz, który wraz z żoną o wzięciu udziału w balu myśli od kilku lat. „W ubiegłym roku mieliśmy z małżonką wziąć udział w tym balu, ale inne sprawy pokrzyżowały nam szyki. Ale wchodząc na stronę internetową parafii dowiedzieliśmy się, że także w tym roku impreza jest organizowana. Namówiliśmy zatem znajomych, którzy w niej już wcześniej uczestniczyli” – mówi Marcinkiewicz.

Ks. Stołowski zapewnia, że każdy uczestnik balu będzie się świetnie bawić. „Dla osób, które nie ćwiczyły tańców latynoamerykańskich przypomniane będą podstawowe kroki samby, rumby, czaczy. Zatem chyba nikt nie będzie czuć się wyobcowany” – mówi proboszcz parafii św. Ojca Pio.

Bal dobroczynny odbędzie się 21 lutego w Szkole Podstawowej nr 202 w Łodzi-Nowosolnej.

Parafia św. Ojca Pio w podłódzkiej Kalonce istnieje od 2001 roku. Od początku jej proboszczem jest ks. Paweł Stołowski. Parafia słynie z organizowanych co roku rajdów pieszych i rowerowych Tour de Kalonka. Od 2004 działa przyparafialna Fundacja Centrum św. Ojca Pio, której zadaniem jest budowa Domu Ulgi w Cierpieniu. Fundacja ma status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000217031).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.