Ferie 2009 z łodzką Caritas
12:36 | 26.01.2009 | Wyświetleń: 577
Ferie 2009 z łodzką Caritas

W dniach 26 stycznia – 6 lutego 2009 roku Caritas Archidiecezji Łódzkiej organizuje, jak co roku, zajęcia otwarte dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Śniegoludki z Łódki”.

Zajęcia odbywają się w dwóch placówkach: w Specjalistycznej Świetlicy Środkowej Caritas, przy ulicy Piotrkowskiej 85 oraz w Świetlicy Środowiskowej, przy ulicy Gdańskiej 111. Oferta zimowa Caritas skierowana jest do 70 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, głównie wychowanków czterech świetlic oraz do dzieci spoza świetlic. Zajęcia odbywać się będą codziennie, w godzinach od 9.00 do 15.00. Uczestnicy mają zapewnione drugie śniadanie oraz zupę.

Dzieci pod kierunkiem wychowawców wezmą udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych, plastyczno – twórczych i edukacyjno – kulturalnych. Zaplanowane są między innymi wyjścia: do kina, na basen, lodowisko, ściankę wspinaczkową, kręgle itp. Udział w feriach jest bezpłatny.
Zajęcia są finansowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi.

Szczegółowe informacje:
Magda Kulig – Staniewska
Świetlice Caritas Archidiecezji Łódzkiej
tel.: 605 923 165

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.