Archidiecezja Łódzka
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W 25 – LECIE PROMULGACJI KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO.
11:56 | 27.08.2008 | Wyświetleń: 372
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA W 25 – LECIE PROMULGACJI KODEKSU PRAWA KANONICZNEGO.

OBOWIĄZYWANIE I STOSOWANIE W POLSCE 25 rocznica promulgowania przez papieża Jana Pawła II obecnie obowiązującego Kodeksu Prawa Kanonicznego jest okazją do zgromadzenia się w Łodzi najwybitniejszych znawców prawa kanonicznego z Polski i zagranicy.

Arcybiskup Władysław Ziółek Metropolita Łódzki i ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezesa Stowarzyszenia Kanonistów Polskich są organizatorami dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, które skupia ponad 500 prawników – kanonistów.

Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 3 i 4 września br. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Na szczególną uwagę zasługuje obecność:

  • Jego Eminencji Zenona Kardynała Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego,
  • Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski,
  • Jego Ekscelencji biskupa prof. dr Juana Ignacio Arriety Ochoa de Chinchetru, Sekretarza Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych.
  • Jego Ekscelencji biskupa Antoniego Dziemianko z Białorusi
  • biskupów,
  • rektorów katolickich uczelni
  • dziekanów i wykładowców i studentów wydziałów prawa
  • pracowników kurii i sądów kościelnych.

Podczas Konferencji zostaną zaprezentowane i podane pod dyskusję aktualne problemy prawno-kanoniczne.

Obecnie obowiązujący w Kościele rzymskokatolickim Kodeks Prawa Kanonicznego został promulgowany Konstytucją Apostolską Sacrae disciplinae leges przez Jana Pawła II 25 stycznia 1983 i wszedł w życie 27 listopada 1983 r.
Kodeks stał się narzędziem wprowadzenia do prawodawstwa kościelnego reform Soboru Watykańskiego II, tak by Kościół mógł skuteczniej pełnić swoją zbawczą misję.
Rocznica 25. lecia jest doskonałą okazją do złożenia hołdu Janowi Pawłowi II oraz wyrażenia uznania i podziękowań osobom uczestniczącym w pracach redakcyjnych Kodeksu. Należał do nich gość Konferencji Zenon Kardynał Grocholewski.

Po zakończeniu Konferencji będzie miało miejsce zebranie Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

ks. dr Zbigniew Tracz

PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJA NAUKOWEJ

3 WRZEŚNIA (ŚRODA)
9.00 – Otwarcie Konferencji
Abp dr Władysław Ziółek, Metropolita Łódzki
Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prezes SKP

SESJA I
Przewodniczy bp dr Ireneusz Pękalski

9.30 – Nauczanie prawa kanonicznego – Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego
10.15 – Dyskusja
11.00 – Rola Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych – Bp. prof. dr J.I. Arrieta – Sekretarz Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych
12.00 – Dyskusja

SESJA II
przewodniczy bp Antoni Dziemianko

15.00 – Prawo powszechne a prawo partykularne Kościoła w Polsce. Konferencja Episkopatu i synody – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
16.00 – Podstawowe prawa i obowiązki wiernych w KPK i partykularnym
prawie polskim – ks. prof. dr hab. Jan Dyduch
18.00 – Msza święta koncelebrowana w Bazylice Archikatedralnej pod przewodnictwem Jego Eminencji Zenona Kardynała Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego
20.00 – Walne Zebranie SKP


4 WRZEŚNIA (CZWARTEK)
7.30 – Msza św. koncelebrowana w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego

SESJA III
Przewodniczy bp prof. dr hab. Tadeusz Płoski

9.00 – Ochrona sądowa praw wiernych – bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut
10.30 – Sprawiedliwość administracyjna w Kościele – ks. prof. dr hab.Grzegorz Leszczyński
11.45 – Struktury kolegialne w Kościele partykularnym – ks. dr Mirosław Sitarz

SESJA IV
Przewodniczy bp prof. dr hab. Andrzej Dzięga

14.30 – Przynależność do Kościoła katolickiego – ks. dr Zbigniew Tracz
15.00 – Parafia terytorialna i personalna w KPK i partykularnym prawie polskim – ks. prof. dr hab. Edward Górecki
16.00 – Zamknięcie Konferencji