Archidiecezja Łódzka
Odszedł ksiądz Tadeusz Pecolt
12:01 | 28.08.2008 | Wyświetleń: 1021
Odszedł ksiądz Tadeusz Pecolt

Dnia 26 sierpnia br. zmarł ksiądz Tadeusz Pecolt, wychowawca kilku pokoleń piotrkowskiej młodzieży, wieloletni Rektor Kościoła Panien Dominikanek, Honorowy Obywatel Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Ksiądz Tadeusz Pecolt urodził się 11 marca 1910 roku w Łodzi. Tam ukończył Wyższe Seminarium Duchowne na kierunku teologicznym. W okresie okupacji został aresztowany. Po ucieczce z łódzkiego gestapo ukrywał się na Podlasiu i w Starej Wsi, gdzie wraz z siostrami zakonnymi prowadził przyzakonną szkołę z internatem. Właśnie tam podjął decyzję o ratowaniu dzieci żydowskich.
Do Piotrkowa Trybunalskiego przybył w 1947 roku z Sulejowa, gdzie 2 lata pracował jako wikary. W Piotrkowie przez wiele lat był prefektem w Liceum Żeńskim i III Liceum Ogólnokształcącym. Był również kapelanem w piotrkowskich szpitalach. W 1948 r. został Rektorem Kościoła Panien Dominikanek. Działał także w Maksymilian Kolbe – Werk, organizacji niosącej pomoc duchową i materialną byłym więźniom obozów koncentracyjnych.
Za swoją długoletnią pracę nauczycielską otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Wieżę Trybunalską (doroczną nagrodę dla najwybitniejszych piotrkowian).
31 maja 1995 roku ksiądz Tadeusz Pecolt został Honorowym Obywatelem Piotrkowa Trybunalskiego. Jego praca kapłańska i działalność społeczna zawsze wiązała się z wielkim poświęceniem na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego i jego mieszkańców. Przez ponad 50 lat był wychowawcą kilku pokoleń młodzieży piotrkowskiej. Stał się autorytetem moralnym dla wielu pokoleń wychowanków i przyjacielem ich rodzin.


Msza święta w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w kościele Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim w sobotę 30 sierpnia br. o godz. 12.00, bezpośrednio po której odbędzie się pogrzeb na miejscowym cmentarzu.