Sesja o misjach
12:19 | 08.10.2007 | Wyświetleń: 836
Sesja o misjach

50-lecie wydania encykliki Piusa XII "Fidei Donum" to doskonała okazja do przypomnienia sobie jej założeń. I właśnie misjom, nie tylko w Afryce, poświęcona będzie jesienna sesja duszpasterska w archidiecezji łódzkiej.

Głównym mówcą sesji będzie abp Henryk Hozer. „Z wykształcenia lekarz, związany w praktyce z misjami, bo sam przebywał w Afryce. Obecnie jest Sekretarzem Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów i przebywa tutaj, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, myślę, że popartymi także niezwykłym doświadczeniem. Wygłosi wykład „Encyklika Fidei Donum jej aktualność i zadania duszpasterskie” – wyjaśnia ks. Jarosław Pater, notariusz łódzkiej kurii. Encyklika poświęcona była w całości misjom w Afryce. W latach 50. kończył się kolonializm i zaczynały nowe problemy tego kontynentu. „Chcemy na nowo spojrzeć na problem bardzo ważny w życiu Kościoła. Bo przecież Kościół ma wymiar misyjny, jeden z podstawowych w swojej działalności” – dodaje kapłan.
Podczas spotkania będzie też mowa o roli świeckich. „Dopełnieniem tego wystąpienia będzie wykład profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Jarosława Różańskiego, który omówi zadania laikatu wobec misji prowadzonych przez Kościół. Żebyśmy mieli taki pełny obraz tego misyjnego wymiaru Kościoła” – wyjaśnia ks. Pater.
Pierwsze spotkanie w poniedziałek, 8 października o godz. 15.00. Druga odsłona jutro o godzinie 10.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.