Przed uroczystością ku czci św. Faustyny Patronki Łodzi
23:49 | 04.10.2007 | Wyświetleń: 620
Przed uroczystością ku czci św. Faustyny Patronki Łodzi

Łódź, stolica archidiecezji od dwóch lat szczyci się duchowym patronatem św. Faustyny. Ta niezmordowana i charyzmatyczna apostołka mieszkała w Łodzi, pracowała w tym mieście i tu również otrzymała misję szerzenia bezgranicznego zaufania wobec Chrystusa, który jest pełen miłosierdzia.

Zbliża się dzień 5 października, poświęcony w liturgii siostrze Faustynie. W długiej i pięknej tradycji, „odpust” jest uroczystością, w której wierni oddają cześć swojemu Patronowi, wspominają jego drogę do świętości i do wyniesienia na ołtarze, a także zastanawiają się jak go naśladować w swoim własnym życiu. Tego dnia również, gdy spełniają określone warunki, mogą uzyskać odpust zupełny, to znaczy dostąpić zgładzenia kary za grzechy, które zostały odpuszczone w sakramentalnej spowiedzi.
Odpust ku czci św. Faustyny obchodzimy w tym roku w piątek 5 października w kościele pod jej wezwaniem przy Placu Niepodległości 1. O godz. 18.00 odprawiona zostanie koncelebrowana msza święta, której przewodniczyć będzie i wygłosi okolicznościowe kazanie ks. biskup Antoni Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej.
Po zakończeniu mszy świętej przejdziemy w procesji z relikwiami św. Faustyny do bazyliki katedralnej gdzie ponowiony zostanie akt zawierzenia Kościoła łódzkiego Miłosierdziu Bożemu.
Jak najserdeczniej zapraszam łodzian, a w szczególności czcicieli Bożego Miłosierdzia do licznego udziału w tej uroczystości. Będzie to najlepsza sposobność, aby dobremu Bogu wyrazić wdzięczność za każdy przejaw Jego miłosierdzia, a jednocześnie, żeby publicznie dać świadectwo naszego osobistego zawierzenia Temu, który jest zawsze dla nas pełen miłosierdzia.
Jestem rad, że wspólnie, jako Kościół łódzki, uwielbimy miłosiernego Boga i uczcimy naszą Patronkę św. Faustynę.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.