Nowi kanonicy
15:49 | 28.09.2007 | Wyświetleń: 1400

W obu łódzkich kapitułach, katedralnej i łaskiej, przybyło kanoników. Decyzję ogłosił 28 września abp Władysław Ziółek.

Archikatedralna Kapituła Łódzka powiększyła się o 10 kanoników honorowych. Zostali nimi: ks. Józef Dąbrowski, ks. Bohdan Papiernik, ks. Jan Jachym, ks. Wojciech Danka, ks. Karol Andrzejczak, ks. Kazimierz Dąbrowski, ks. Sławomir Szczyrba, ks. Andrzej Perzyński, ks. Paweł Lisowski i ks. Zbigniew Tracz.
Do grona kanoników gremialnych Kapituły w Łasku dołączył ks. Ryszard Płacek. Zaś pierwszymi w historii tej kapituły kanonikami honorowymi zostali ks. Józef Komperda, ks. Wiesław Jonczyk, ks. Kazimierz Ciosek, ks. Zygmunt Czyż, ks. Marian Cymerys, ks. Jerzy Serwik, ks. Paweł Augustyniak, ks. Jerzy Kowalczyk i ks. Leszek Druch.
Wręczając akty nominacyjne abp Władysław Ziółek podkreślał, że bardzo liczy na dalszą aktywną pracę duchownych w tych obszarach, w których już teraz są obecni. Przypomniał też, że w mijającym roku Kościół w Łodzi przeżywał dwa ważne wydarzenia – rocznicę wizyty Jana Pawła II i rok biskupa Michała Klepacza.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.