Szkoła medytacji biblijnej
15:25 | 01.07.2007 | Wyświetleń: 826
Szkoła medytacji biblijnej

Muzyka, światło, fotografie - taka jest oprawa wadlewskiej Szkoły Medytacji Biblijnej. Spotkania odbywają się co 4-5 tygodni w parafii św. Floriana.

Spotkania wymyślił i prowadzi proboszcz, ks. Jarosław Burski. „Poświęcam sporo czasu na przygotowanie zajęć. To bardzo ważny element życia chrześcijańskiego” – podkreśla kapłan. Parafianie i osoby przejeżdżające przez Wadlew dowiadują się o kolejnym spotkaniu dzięki olbrzymiemu plakatowi, który na kilka dni przed szkołą pojawia się na parafialnym płocie. „Już sam transparent zachęca do zajrzenia. Ale niestety – jestem tylko przejazdem i w niedzielę mnie nie będzie. Może powinni robić transmisję internetową” – uśmiecha się jeden z kierowców stojących na czerwonym świetle przy kościele.
Szkoła odbywa się o godz. 19.00 w niedzielę. „Bardzo ważnym punktem jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Po modlitwie każdy może dotknąć monstrancji. Ludzie mocno to przeżywają” – przyznaje ks. Burski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.