Konstantynowianie ruszą ze swojego miasta
09:49 | 31.07.2007 | Wyświetleń: 811
Konstantynowianie ruszą ze swojego miasta

Po raz pierwszy mieszkańcy Konstantynowa wyruszą na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę nie z Łodzi, a ze swojego miasta.

Proboszcz konstantynowskiej parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ks. Marek Wochna zaproponował, żeby marsz do Częstochowy zacząć w Konstantynowie. Zgodzili się na to duchowni z innych parafii. Dzięki temu konstantynowianie, którzy do tej pory ruszali w drogę spod kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, w tym roku dołączą do łódzkiej pielgrzymki dopiero na pierwszym postoju, w Łaskowicach. Wcześniej, o godzinie 7.00 wezmą udział we Mszy świętej w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie. Ale to dopiero we wtorek, 21 sierpnia.
Wcześniej ruszają zapisy na pielgrzymkę. Tu też jest nowość. Poza corocznymi zapisami w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy placu Kościuszki (w środę 8 sierpnia, po wieczornej mszy o godz. 18.00 oraz w środę 15 sierpnia i niedziele 12 i 19 sierpnia po rannej mszy o godz. 8.00), można również zgłaszać swój udział w parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (Srebrna) – w kancelarii parafialnej od 8 do 18 sierpnia (środa – sobota w godzinach 17.30 – 19.00 oraz niedziela po mszach o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.