Bp Lepa: czas na realizację duchowego testamentu JPII
10:27 | 04.06.2007 | Wyświetleń: 1122
Bp Lepa: czas na realizację duchowego testamentu JPII

Stoi przed nami bardzo ważne zadanie – realizacja duchowego testamentu Jana Pawła II – podkreślił bp Adam Lepa podczas konferencji prasowej poświęconej obchodom 20. rocznicy wizyty Ojca Świętego w Łodzi.

Jak podkreślił bp Adam Lepa wizyta papieża w Łodzi była nobilitacją dla Kościoła w Łodzi. „Ta wizyta była najważniejszym wydarzeniem w historii naszego Kościoła. Wywarła też największe piętno na mieszkańcach miasta. Mówiło się, że łodzianie są po tej wizycie inni” – mówił łódzki sufragan.

Bp Lepa wskazał też owoce pielgrzymki. Przede wszystkim Kongres Eucharystyczny i Święto Eucharystii. „Dobrze byłoby jeszcze wymienić m.in. Fundusz Ochrony Macierzyństwa, który zrodził się w związku z pielgrzymką Ojca Świętego. Ma on znamię papieskie” – mówił biskup.

Według bpa Lepy przy okazji rocznicy trzeba pamiętać o realizacji duchowego testamentu Jana Pawła II. „Do niedawna – i jeszcze nadal – byliśmy urzeczeni papieżem-Polakiem. Byliśmy i jesteśmy dumni, że to właśnie nasz rodak, uznawany jest za najgenialniejszego człowieka tej epoki” – przypominał. Jego zdaniem tak właśnie powinno być. „Ale teraz już nie wystarczy oddawać się tym uczuciom. Bardzo ważnym zadaniem jest realizacja duchowego testamentu, jaki zostawił nam Jan Paweł II. To zadanie jest najtrudniejsze, bo i testament nie jest łatwy. To zestwa wymagań i oczekiwań” – podkreślał bp Lepa.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.