Ciekawy i kolorowy miesięcznik dla młodzieży, która szuka czegoś więcej niż to, co serwuje jej "BRAWO", "POPCORN", czy inne tego typu gazety. Redaguje ją młodzież dla młodzieży. A są to:

Redaktor naczelny: Joanna Łaszczyk, tel. 31-90-60

Z-ca red. Naczelnego: Aleksandra Antczak

Kolegium redakcyjne: dr Elżbieta Szkurłat, Dorota Kopeć, Gabriela Adamczyk, Dorota Rajch, s. Urszula Janiszewska, Joanna i Hubert Malinowscy, br. Tadeusz Ruciński, Marek Jurek, Sylwia Ramus, Sławomir Badowski, Rafał Rządziński, Tomasz Baliński, Wojtek Piotrkowski

Grafika: Mirosław Żołubak

Rysunki: Sylwia Ramus

Zdjęcia: Marcin Witschenbach, Andrzej Szpilkowski

Konsultacja: ks. dr Marek Stępniak

 

ADRES REDAKCJI

(korespondencja)

ul. Jaracza 68, 90-251 Łódź

tel. (042) 72-09-36

tel./fax (042) 16-93-88

 

Redakcja naszego miesięcznika ściśle współpracuje z Ośrodkiem Rekolekcyjnym "IKONIUM" w Szczawinie k/Łodzi

 

Dostępne numery "Radujmy się"

6/97

1-2/98

 Opracował: Giacinto